خانم من تدریس های خانم حسینی وخانم ناجی را نگاه میکنم از…

خانم من تدریس های خانم حسینی وخانم ناجی را نگاه میکنم از ایشون خیلی چیزا یاد میگیرم بعضی موقع ها تو گروه میفرستم بعضی موقع ها نه ولی از تجربیات دیگران استفاده کردن خیلی خوبه این گروه هم به همین خاطر هست فکر کنم

———————————————-

بزرگوارید استاد?

———————————————-

1091242663_341243

———————————————-

ممنون من همیشه کاری های شما وخانم ناجی را چندین بار نگاه میکنم نوک تک یادداشت میکنم موقع تدریس از اونا استفاده میکنم وگا۶ی هم تدریس شماها را میفرستم گروه فکر نکنم اشتباه کرده باشم و همچنین سوالات شما را همیشه میفرستم گروه چند ساله از خودتون اجازه گرفتم قبلا

———————————————-

شما محبت می کنید . خوشحالم که مفید واقع شدن . بله اطلاع دارم من هم از کارهای همکاران با رعایت امانت داری استفاده می کنم?

———————————————-

سلام صبح بخیر .کاش پیاممو کامل میخواندید ?عزیز اصلا اشتباه برداشت نکنید .من هم در این اوضاع از فیلمهای این عزیزان استفاده می کنم البته بعداز تدریس خودم. خواستم بگم که خیلی راحت می تونید از لایو شاد استفاده کنید مثل قبل تدریس داشته باشید همانطور که گفتم از فیلمهای همکاران عزیزهم در کنارشان استفاده کنید.
بهر حال موفق باشید

———————————————-

سلام خانمی صبح بخیر