بنزین دمای ۷۵ تا ۱۷۵ جدا میشه گازوئیل ۲۵۰ تا ۳۸۵ درجه جدا…

بنزین دمای ۷۵ تا ۱۷۵ جدا میشه
گازوئیل ۲۵۰ تا ۳۸۵ درجه جدا میشه

———————————————-

درسته چیری بهشون اضافه نمبشه ولی بازم از دستکاری و ایجاد تغییر تو یه ماده طبیعی درست میشن

———————————————-

ممنون

———————————————-

خواهش می کنم