باز هم با #تخته همراه باشید. در ادامه راه با مباحث فصل…

باز هم با #تخته همراه باشید.
در ادامه راه با مباحث فصل دوم ریاضی ششم
? کسر ?
????

———————————————-

سلام ممنون بابت تخته های عالی تون

———————————————-

سلام خانم حسینی عزیز
بابت مطالب تخته تدریس فصل دوم بسیارسپاسگزارم خداعاقبتتان رابه خیر وتنتان راسلامت نگه دارد که همیشه درگره گشایی ازهمکاران مقام اول رادارید.روح پدربزرگوارتان شاد????????