چقدر قشنگه این شعر???? سال‌ها ماشینِ پیکان داشتیم جمعه‌ها…

چقدر قشنگه این شعر????

سال‌ها ماشینِ پیکان داشتیم
جمعه‌ها در خانه مهمان داشتیم

قرمه سبزی بود ماهانه ولی
املت و کوکو فراوان داشتیم

تورِ چین و نروژ و شیلی نبود
ما سفر در سطح استان داشتیم

ثلث اول ؛؛؛؛.
ثلث دوم ؛؛؛؛
ثلث سه …..
امتحانات فراوان داشتیم

داخلِ حمام ما یک تشت بود
در خیالِ خود ولی …
وان داشتیم!

پای ما در جمع ؛ شلوارک نبود
ما درونِ خانه …
تنبان داشتیم!

آن زمان‌ها فقر هم بودش …
ولی
عمدتاً در دل
خوشی‌ها داشتیم

حرفی از برچسبِ « اسلامی » نبود
منتها کلّی مسلمان داشتیم…

———————————————-

باز هم مسلمان داریم…
من مسلمانم…
شما مسلمانی…
ما مسلمانیم…
.
.
.
آنچه کم شده ….
اعتماد به هم است…
وگرنه….
همگی مسلمانیم…?