پاسخ های جالب یک دانش اموز که باعث شد تا نمره صفر نگیرد…

پاسخ های جالب یک دانش اموز که باعث شد تا نمره صفر نگیرد

ناپلئون در کدام جنگ مرد؟
_ در اخرین جنگش!!!

??????
اعلامیه استقلال آمریکا در کجا امضا شد؟

_ در پایین صفحه!!!!

??????

علت اصلی طلاق چیست؟

_ ازدواج!!!

????
علت اصلی مردود شدن دانش آموزان چیست؟

_ امتحان!!!!

????
چه چیزهایی را هرگز نمیتوان در صبحانه خورد؟

_ نهار و شام!i
???
چه چیزی شبیه به نیمی از یک سیب است؟

_ نیمیه دیگر آن سیب!!!

?????
اگر یک سنگ قرمزی را در دریای آبی بیاندازیم چه خواهد شد؟

_ خیس خواهد شد!!!!

?????
یک فرد چگونه میتوان هشت روز نخوابد؟

_ مشکلی نیست شبها می خوابد!!!!

خدا وکیلی ایوووول داره ???

———————————————-

والا ایول داره??

———————————————-

از طرز فکرش خوشم میاد.?

———————————————-

منم????????

———————————————-

علت اصلی طلاق ازدواجه خیلی جالب بود ??

———————————————-

سوالاتش واگرا بوده هرپاسخی میداده درست میشده باز پاسخ بوده?

———————————————-

عاشق سوالای باز پاسخم
بیچاره دانش آموزان رو از دست کلی عواقب نجات میده…
والا زمان ما باز پاسخ نمی دادن که???
بسته پاسخ بود
اونم فقط به روش معلم??

———————————————-

زیر آفتاب ۴۰ درجه و در حیاط مدرسه با فاصله اجتماعی ۲ متر

———————————————-

دقیقا?