چقدر هم دیگه رو می بینن این دو تا؟

چقدر هم دیگه رو می بینن این دو تا؟

———————————————-

راستش خیلی زیاد تابستان پارسال که خواهرم میره تو ساختمون روبه رویی با دوستش بازی کنه اونجا هم دیگه رو میبینن

———————————————-

باهمم دوستن

———————————————-

و الانم که میره برای بازی هم دیگه را هم دیگه را میبینن

———————————————-

الآن مگه با هم دوست نیستن؟ خواهر شما هدفش چیه دقیقاً؟

———————————————-

چرا باهم دوستن ولی اینکه نمیتونه بهش بگه خیلی اذیتش میکنه و یکی از دوست های خیلی صمیمیش همون پسره را دوست داره

———————————————-

راستش هدف خواهر من از این علاقه این هستش که باهاش رل بزنه

تقویت هوش و استعداد تحلیلی