راستش میخواستم بدونم این نوع عشق خواهرمم میتونه مجازی…

راستش میخواستم بدونم این نوع عشق خواهرمم میتونه مجازی باشه مثلن از هم دور باشن ولی با گوشی با هم در ارتباط باشن

———————————————-

خوبه، بیشتر فرصت می کنن حرف بزنن و راحت تر هم حرف می زنن، که باعث میشه بهتر شناخت پیدا کنن از هم.

———————————————-

بله مرسی

تقویت هوش و استعداد تحلیلی