تا اینجا که فهمیدم، به نظر من بهترین کاری که می تونه بکنه…

تا اینجا که فهمیدم، به نظر من بهترین کاری که می تونه بکنه اینه که مثلاً دست پسره رو بگیره یا بهش چشمک بزنه یا یه کاری مثل اینا، تا عکس العمل پسره رو ببینه چیه.

———————————————-

خودش میگه پسره تابستون پارسال هی بهش گیر میداده و از این حرف ها مثلا خواهرم گفته میخوام رل بزنم بعد پسره گفته تو غلط میکنی و از این حرفا

تقویت هوش و استعداد تحلیلی