با واسطه بگه. به یه نفر بگه که بره آروم آروم به اون بگه….

با واسطه بگه. به یه نفر بگه که بره آروم آروم به اون بگه.
احتمال این که یه پسر چهارده ساله از این موضوع خوشش بیاد خیلی خیلی بیشتره.
فوقش هم نخواست باهاش دوست بشه، 8 میلیارد آدم توی دنیا هستند، یکی دیگه!

———————————————-

راستش کسی هم نیست که واسطه بشه
بعدشم مشکل اینجاست که خیلی زیاد وابسته ی پسره شده خیلی زیاد اینقدر هست که هیچکس دیگه به چشمش نمیاد

تقویت هوش و استعداد تحلیلی