البته چون سن خواهرتون کمه، احتمال این که چند سال دیگه…

البته چون سن خواهرتون کمه، احتمال این که چند سال دیگه کامل نظرش عوض بشه و حتی از این پسره بدش بیاد، خیلی زیاده، خیلی زیاد. این رو در نظر داشته باشید و اگه خواستید به خودش هم بگید.

———————————————-

راستش من بهش گفتم ولی متأسفانه خیلی علاقه ی زیادی به پسره داره و خودش اصن این فکر رو نمیکنه که حتا چند تا پیشنهاد هم به خواهرم شده بود بخاطر پسره رد کرده بود

تقویت هوش و استعداد تحلیلی