1137377008_66871

1137377008_66871

———————————————-

شکل از دو تا ربع دایره درست شده پس یا( محیط دایره تقسیم بر 2) یا (نصف قطر در پی)

(16×3/14)÷2=25/12

یا
8×3/14=25/12

———————————————-

باشعاع جمع نمیشه؟

———————————————-

در شکل شعاعی نیست که جمع بشه
دوتا قوس داریم که هر کدام ربع دایره هست.

———————————————-

??

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید