?? تدریس فصل ششم ریاضی ششم ابتدایی ⏰? #مبحث : کسر نسبت و…

?? تدریس فصل ششم ریاضی ششم ابتدایی
⏰? #مبحث : کسر نسبت و تناسب
❇️? #فصل6 : تناسب و درصد
☑️? #قسمت1

دیدگاهتان را بنویسید