اينو ميشه حل كنيد؟!؟

اينو ميشه حل كنيد؟!؟ ———————————————- صورت ومخرج رو ضرب در ۸کن ———————————————- 1139485125_324081 ———————————————- آفرین دست هستش ———————————————- استاد،ممنون از،پاسخگویی?

بیشتر بخوانید