1137377008_66785

1137377008_66785

———————————————-

شرمنده اینم میتونید راهنمایی کنید

———————————————-

اندازه ها درسته ؟ یکی رو ۱۰ نوشتین قسمت دیگه هم همون اندازه رو ۲۰ نوشتین

———————————————-

۳۸۵؟

———————————————-

هردوطرف ده هست
مساحت یک مربع به ضلع ۲۰ را بدست می اورید
دو نیم دایره با هم یک دایره را اشکیل می دهند پس مساحت یک دایره با شعاع ۱۰ را بدست بیاورید
در پایان مساحت مربع را منهای مساحت دایره کنید

———————————————-

آخه هرطرف شعاع ۱۰ نداره

———————————————-

و احتمال داره ۲۰ که اون قسمت نوشتید برای ضلع بالای شکل باشه
یعنی مساحت مستطیل به طول و عرص ۲۰ و ۱۰ را بدست بیاورید
بعد مساحت یک دایره و در اخر مساحت مستطیل از دایره کم شود

———————————————-

اخه منطقی نیست شکل و ببینید هر دو طرف مساوی

دیدگاهتان را بنویسید