✅ جزوه ی اصل لانه ی کبوتری مختص کلاس هوش و استعداد تحلیلی…

Download

✅ جزوه ی اصل لانه ی کبوتری مختص کلاس هوش و استعداد تحلیلی

✅✅ مدرس : رحمان آقائی

#هوش_و_خلاقیت
#ششم
#رحمان_آقائی

شب از آنجایی شروع می‌شود که موهایت را باد دانه دانه…

شب از آنجایی شروع می‌شود
که موهایت را باد دانه دانه پریشان می‌کند
و ناگهان دستم را سرنوشت از گریبانت رها می‌کند

بدون تو همان درخت ایستاده در دشتم
که باد آخرین برگش را تکانده
آرام آرام به خواب عمیقی فرو می‌روم
که سال‌ها پیش زنی زندگی‌ام را به دریا ریخت
و ماهیان در خونم شناور شدند

شاعر
حبیب نکیسا شاعر افغان?

خوانش
پرویزجاویدان?

دو روش برای یافتن یک نقطه روی محور مختصات #محور_مختصات…

دو روش برای یافتن یک نقطه روی محور مختصات
#محور_مختصات
#مختصات_نقطه

TFTKids27

@TFTKids

#فعالیت صفحه 76 کتاب ریاضی ششم چاپ 1398 پیدا کردن یک نقطه…

#فعالیت صفحه 76 کتاب ریاضی ششم چاپ 1398
پیدا کردن یک نقطه روی محور مختصات با استفاده از #مختصات داده شده

TFTKids24

@TFTKids

تبدیل واحد کیلومترمربع به مترمربع به روش مفهومی…

تبدیل واحد کیلومترمربع به مترمربع
به روش مفهومی

#تبدیل_واحد #مفهومی
TFTKids25

@TFTKids

#نکته مهم که در #تبدیل_واحد بسیار کاربرد خواهد داشت که…

#نکته مهم که در #تبدیل_واحد بسیار کاربرد خواهد داشت که مفهومی هم می باشد

TFTKids23

@TFTKids

#فعالیت 3 صفحه 64 کتاب ریاضی ششم 1398 کدام تصویر، شکل و…

#فعالیت 3 صفحه 64 کتاب ریاضی ششم 1398
کدام تصویر، شکل و قرینه ی آن را نسبت به نقطه داده شده نشان میدهد؟

TFTKids20

@TFTKids