? نتایج کلی آزمون ( ۲۰ رتبه برتر ) ▫️ آزمون هوش و استعداد…

? نتایج کلی آزمون ( ۲۰ رتبه برتر )
▫️ آزمون هوش و استعداد تحلیلی ۱

۱- آتابای قاسم پور کاظمی، تبریز، مهرفلق
۲- علی هوشیار، مشهد، مولوی
۳- امیر حسین نظر پور، تبریز، ارسطو
۳- سید علی میری سوها، اردبیل، امام حسن
۵- رادین خانعلی، قزوین، آینده سازان
۵- ریحانه غزنوی نیا، قزوین، مطهره
۷- سپهر رضایی، تبریز، مهر فلق
۸- آریان فرزاد، قزوین، آینده سازان
۸- محمد رضا گل کار، مشهد، شهید دهسنگی
۱۰- مهرگان گرایلی، قائمشهر، ال طهورا
۱۱- ماهان اقربایی فام، تبریز، نور فلق
۱۱- سارینا گروئی، قزوین، بهار
۱۳- حامد مطلبی، قزوین، آینده سازان
۱۴- رها اتابک، خرم آباد، سارا
۱۴- دامون زارع، تبریز، معرفت ولیعصر
۱۶- امیر حسین حلاجپور، تبریز، شهید بهشتی
۱۷- رمیصا پور عظیما، نیشابور، بهاره سلیمی
۱۸- پارمیس پشم چی، تبریز، نسیم
۱۸- رزا فتح اله زاده، تبریز، نگارستان
۲۰- محمد طاها پرنیان، قزوین، شکیب
۲۰- روشا زیوداری، خرم آباد
۲۰- ایلیا قاسمی، قزوین، آینده سازان

▶️ دانش آموزان نامبرده بالا، یک عکس به پی وی ادمین ارسال کنند تا یک فیلم از نفرات برتر درست شود.
? @jahesh_school

دیدگاهتان را بنویسید