با سلام هنوز چند روزی از تعطیلی مدارس نمیگذرد اما صدای…

با سلام
هنوز چند روزی از تعطیلی مدارس نمیگذرد اما صدای ناتوانی اولیا در هدایت تحصیلی دانش آموزان و آموزش دروس عقب افتاده درآمده
اما تا کنون اینگونه ارزش و مقام معلم برای خانواده ها معلوم نبوده است.

آری این است هنر معلمان
????????
معلمی که هر روز با سی و بعضاً چهل دانش آموز با روحیات متفاوت سرو کار دارد و هر روز به آنها چند کتاب متفاوت آموزش می دهد
????????
این کرونا اگر چه اسیب و صدمات اجتماعی زیادی داشت ،اما گویا برکاتی هم دارد و آن این است که رویکرد جامعه و مسوولین نسبت به خیلی از مسائل تغییر کرد .
به امید شناخت منزلت واقعی معلمان سرزمینم..
??????

———————————————-

????????

دیدگاهتان را بنویسید