سلام همکاران محترم فرهنگی؛ اعتراضات خودرا به شماره پیامک…

سلام
همکاران محترم فرهنگی؛
اعتراضات خودرا به شماره پیامک های ذیل درمورد ترکیب امتیاز رتبه بندی معلمات و افزایش 50/درصدی افرایش امتیازات خدمات کشوری مصوبه اخیر سازمان برنامه وبودجه ارسال بفرمایید

1-شماره پیامک 300012 روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش

2-شماره پیامک شبکه ی خبر1000600
3 -شماره پیامک مجلس شورای اسلامی 3000290

لطفا درگروهای مختلف فرهنگیان اطلاع رسانی بفرمایید .

@perverde

دیدگاهتان را بنویسید