صحبتهای تکان دهنده و افشاگرانه که برای اولین بار از یک…

صحبتهای تکان دهنده و افشاگرانه که برای اولین بار از یک مسئول ایرانی درباره مافیای بودجه در ایران می‌شنوید!

حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رییس جمهور هم به سیم آخر زد و هر چه مربوط به پشت پرده‌ها بود را برای همه آشکار کرد! تا انتها گوش کنید تا متوجه شوید پولهای مملکت کجا می رود و کجا خرج می شود!

➣ @hoghogh_dastmozd

دیدگاهتان را بنویسید