سلام. شاعران برای افزودن بر قدرت تأثیر کلام خود از ………

سلام. شاعران برای افزودن بر قدرت تأثیر کلام خود از …… استفاده می کنند. ———————————————- مبالغه ———————————————- متشکرم? ———————————————- سلام

بیشتر بخوانید