به نظر من مردمیت یا انسانی میشه

به نظر من مردمیت یا انسانی میشه

———————————————-

مخالفش؟

———————————————-

مخالف مردمی ، حیوانیت و حیوانی است.

فرهنگ‌ عمید

———————————————-

شاید مخالف نداره

———————————————-

نامردمی

———————————————-

مثل کلمه فرش یا گوشواره یا….

دیدگاهتان را بنویسید