1139485125_290649

1139485125_290649

———————————————-

۲-شتر دیدی ندیدی
۳باد آورده رو باد میبره
۷اشک تمساح ریختن
۸واسه ما آب نداشت واسه تو نون داشت
۹شتری که در خونه هرکسی میخوابه
۱۰آب از دستش نمیچکه
9آب نمیبینه وگرنه شناگر ماهریه
۱۲بادست پس میزنه با پا پیش میکشه
۱۳یک دست صدانداره
۱۴بایک گل بهار نمیشه
اینارو به نظرم درست باشن بقیه شو نمیدونم

دیدگاهتان را بنویسید