*چالش انگیزه آموزشی در پایان دهه نود شمسی* *به قلم:مهدی…

*چالش انگیزه آموزشی در پایان دهه نود شمسی*

*به قلم:مهدی رستگار*
*مدیر هنرستان فنی علم وصنعت ناحیه سه شیراز*
*دوم بهمن ماه 1398*

*یکی از مهمترین عناصر موفقیت در حوزه آموزش ایجاد انگیزه تحصیل و یادگیری در دانش اموزان و مهمتر انگیزه صبر و بردباری معلمان در امر آموزش و تدریس است*
حال که به سالهای پایانی دهه نود نزدیک میشویم بحران انگیزه بیش از پیش در بین دانش اموزان و معلمان نمایان تر میگردد.
عدم وجود بسترهای شغلی برای تحصیل کردگان
وجود در امدهایی غیر معقول مشاغل واسطه گرانه و عدم وجود درامد مناسب در مشاغل تحصیلاتی
آمار بیکاری بالا در بین تحصیل کردگان
کم سوادی علمی مزمن در بین تحصیل کردگان
رابطه محوری در حوزه اشتغال بجای شایسته سالاری
اختلاف طبقاتی حاکم بین کارمندان سایر ادارات با معلمان در حوزه مزایای شغلی
عدم حمایت کافی قانونی از معلمان در مسائل درون و برون مدرسه ای
چالش تورم و فشار اقتصادی بر معلمان و اولیا و دانش اموزان
تغییرات ممتد و مداوم در ساختار نظام اموزشی و عدم انطباق انها با واقعیات درون مدارس
*همه از موارد کاهش دهنده انگیزه آموزشی معلمان ،دانش اموزان و بستر جامعه شده است*
*⁉ حال باید پرسید آیا انگیزه آموزشی اولویت مهم سیستم آموزشی ما می باشد یا خیر؟؟*

دیدگاهتان را بنویسید