فقر… بیشتر بیماری های انسان از روح او سرچشمه میگیرد….

فقر…

بیشتر بیماری های انسان از روح او سرچشمه میگیرد.

بیمارستان‌های روانی پر از بیمارانیست که سال‌ها زیر فشار مالی بوده‌اند و این تنش، ذهن و جسم آن‌ها را از کار انداخته .
برآورد کرده‌اند که نُه دهم بیماری‌هایِ انسان، ناشی از فشار و محنت و نکبت، زاییده از فقر است .
فقر سبب می‌شود زندان‌ها از دزدان و جنایتکاران پر شود.فقر انسان‌ها را به‌سوی اعتیاد و فساد و فحشا و خودکشی سوق می‌دهد.
از کودکان بی گناه پاک و با استعداد و باهوش، مجرم و بزهکار می‌سازد.
باعث می‌شود مردم به کارهایی دست بزنند که اگر فقیر نبودند حتی به فکرشان هم خطور نمی‌کرد.

عواقب معصیت‌بار فقر بی‌انتهاست.
جایی که فقر بیاید ایمان و عشق از بین خواهد رفت .

در واقع عاملین فقر، پلیدترین و جنایتکارین انسانهای روی کره زمین هستند.

✍️کاترین پاندر

دیدگاهتان را بنویسید