دوستان در شعر باران . خوشا انان که الله یارشان بی حمد وقل…

دوستان در شعر باران . خوشا انان که الله یارشان بی
حمد وقل والله کارشان بی (بی ردیف و یارشان با کارشان قافیه هستش )درسته ؟

———————————————-

بله

———————————————-

همکاران با سابقه لطفا پاسخ دهید ?

———————————————-

بله.

دیدگاهتان را بنویسید