1091242663_275993

1091242663_275993

———————————————-

نکته این نمودار ؟

———————————————-

طوطی?

———————————————-

????مال یکی از شاگردام ه ?

———————————————-

کفتر بازه پس?

———————————————-

میخاد بشه

———————————————-

انشالا

———————————————-

چطور فهمیدین

———————————————-

1091242663_276004

———————————————-

مشخصه

———————————————-

اره دقت نکرده بودم

———————————————-

درسا همه نیاز ولی رسیدکی به طوطی خ خ است

———————————————-

خب طرح شهاب واسه همین روزاس دیگه?

———————————————-

بله همه چی در نظر گرفته شده

———————————————-

سلام بچه خیلی،خسته میشه خوب?

———————————————-

اینکه چیزی نیست بچه ها یه نمودارهایی کشید نصف شب ۱تا ۵ درس خوندن ۸صب تا ۱۲ خواب

———————————————-

مگه مدرسه نمیان ؟

دیدگاهتان را بنویسید