سلام همکاران . کسی ارزشیابی توصیفی دروس ششم داره برا این…

سلام
همکاران . کسی ارزشیابی توصیفی دروس ششم داره برا این سناد ثبت کنیم . اون قسمتش چی بنویسیم ?

———————————————-

سلام
کلیک کنید رو علامت چشم کنار مقیاسها توصیف 4 مقیاس باز میشه،مقیاس مورد نظرو کپی و در توصیف عملکرد پیست کنید

———————————————-

سلام
داخل برنامش جملات توصیفی داره فقط باید کپی کنید سر جاش paste کنید

———————————————-

سلام ررای هردرس طبق بودجه بندی درسنادبرای هردانش اموز تیک می زنزم وتوصیف عملکرد رادرهرقسمت کپی می کنیم وبعد مقیاس کمی خ یا خ خ وبعددانش آموزبعدی

———————————————-

سلام احسنت

———————————————-

خیلی خوب به تمام اهداف مورد نظر دست یافته است.
خوب به بیشتر اهداف مورد نظر دست یافته است .
قابل قبول برای رسیدن به اهداف به کمک وراهنمایی نیاز دارد.

دیدگاهتان را بنویسید