سلام خانم ناجی عزیز یزدان جمع یا مفرد؟

سلام خانم ناجی عزیز یزدان جمع یا مفرد؟

———————————————-

مفرد
یزدان یعنی خداوند

———————————————-

ممنونم

———————————————-

یزدان جمع یزداست…. رجوع شودبه لغت نامه….

———————————————-

به معنی توجه شود

———————————————-

1139485125_290468

———————————————-

???

دیدگاهتان را بنویسید