#دل_عاشق

#دل_عاشق

———————————————-

ببخشید استاد….به چه لهجه ای میخونه؟

———————————————-

فکر کنم مازندرانی چون میگه مازندران

———————————————-

آهان….ممنونم?

دیدگاهتان را بنویسید