بنده توضیحاتی در خصوص این بخش می دهم: به انرژی ذخیره شده…

بنده توضیحاتی در خصوص این بخش می دهم:
به انرژی ذخیره شده در فنر فشرده و یا کشیده شده ، انرژی پتانسیل کشسانی گفته میشه این انرژی صورتی از انرژی های پتانسیل است که در اجسام ذخیره میشه این انرژی پتانسیل کشسانی فنر به تغییر طول فنر و ضریب ثابا فنر ( جنس و مشخصات ذاتی فنر ) بستگی داره
حالا هر چه فنری را بیشتر بکشیم یا فشرده کنیم و هر چه ثابت فنر بزرگتر باشه انرژی بیشتری در فنر ذخیره می شود

دیدگاهتان را بنویسید