?فایل صوتی ? ?رتبه های قابل قبول و نیاز به آموزش و تلاش…

?فایل صوتی ?
?رتبه های قابل قبول و نیاز به آموزش و تلاش بیشتر برای درس قرآن و شایستگی های عمومی مجاز است . چرا ؟?
@bahmangharahdaghi

دیدگاهتان را بنویسید