چه عددی دقیقا وسط +۶ و -۸ قرار داره

چه عددی دقیقا وسط +۶ و -۸ قرار داره

———————————————-

بی زحمت اینم توضیح بدید با سپاس

———————————————-

جمع کنید،تقسیم بر دو

———————————————-

جمع یا تفریق
چون مخالف العلامت از هم کم میشن

———————————————-

1139485125_289996

———————————————-

مرسی

دیدگاهتان را بنویسید