#علوم مطالبی پیرامون درس ۹ علوم 《با هم بسازیم 》 همکاران…

#علوم
مطالبی پیرامون درس ۹ علوم
《با هم بسازیم 》
همکاران ارجمندم در این درس بچه ها باید کار عملی و وسایلی بسازند که به گونه ای تحرک و اثرات نیروها را مشاهده کنند .
برای ساخت وسیله ها از مجموعه ابزارهایی در صنعت استفاده می شود .
ابزار چیست؟?
ابزار شامل وسایلی هستند که برای که برای انجام یک کار یا ساخت وسیله ای استفاده می شوند و یاریگر ما هستند ولی در این فرآیند ساخت مصرف نمی شوند.
حالا در علوم مختلف ما از ابزار گوناگونی استفاده می کنیم. مانند نقاله و گونیا و متر و … ریاضی
حال بعضی ابزارها برای ساخت وسایلی استفاده می شوند که به فهم بهتر علوم کمک می کنند . جعبه ابزار خونه ها پر از این وسایل هستند . مانند پیچ گوشتی و انبردست و فازمتر و …
[email protected]

دیدگاهتان را بنویسید