درست همون لحظه ای که افکارت به بن بست رسیده، درست همون…

درست همون لحظه ای که افکارت به بن بست رسیده، درست همون لحظه که فکر میکنی حال ادامه دادن نداری، درست همون لحظه، یه قلم و کاغذ بردار و همه ی اولویتای زندگیتو روش بنویس?⚜✔

#رادیو_مرسی

دیدگاهتان را بنویسید