تبدیل واحد،ها توسط،دانش،اموزم پس،از،تدریس،به روش،انگشتان…

تبدیل واحد،ها توسط،دانش،اموزم پس،از،تدریس،به روش،انگشتان
البته یه اشکال کوچیک داره باید،دسی‌ متر مکعب،میگفته

دیدگاهتان را بنویسید