استفاده از نیروی الکتریکی . ب حرکت درآوردن پنکه دست ساز ….

استفاده از نیروی الکتریکی . ب حرکت درآوردن پنکه دست ساز . ششم مجتمع توحید .

دیدگاهتان را بنویسید