آدم هایی هستند که شاید کم بگویند “دوستت دارم” یا شاید…

آدم هایی هستند که شاید کم بگویند “دوستت دارم”

یا شاید اصلا به زبان نیاورند دوست داشتنشان را…

بهشان خرده نگیرید !

این آدم ها فهمیده‌اند “دوستت دارم” حرمت دارد ، مسئولیت دارد … !

ولی وقتی به کارهایشان نگاه کنی دوست داشتن واقعی را می فهمی. می فهمی که همه کار می کند تا تو بخندی ، تا تو شاد باشی …

آزارت نمی دهد ، دلت را نمی شکند

من این دوست داشتن را می ستایم …

?♥️

دیدگاهتان را بنویسید