1091242663_275459

1091242663_275459

———————————————-

گزینه ۳
۱/۶-۱/۷=۱/۴۲
۱/۴۲÷۳=۱/۱۲۶
۱/۶-?️=۱/۱۲۶
?️=۲۰/۱۲۶
ساده میشه به ۲
۱۰/۶۳✅

———————————————-

سلام. سپاسگزارم خانم ناجی???

———————————————-

1091242663_275472

دیدگاهتان را بنویسید