? فیلم #_آموزشی_علمی (3) ? ورزش و نیرو ۱ درس_ششم…

? فیلم #_آموزشی_علمی (3)
? ورزش و نیرو ۱ درس_ششم
┄┅┅┄✶???✶┄┅┅┄
?اندیشه ای نو در دنیای علوم سیمین?

دیدگاهتان را بنویسید