من تمام تدریسهام قصه گوییه و تصویری

من تمام تدریسهام قصه گوییه و تصویری

———————————————-

عالی عزیزم تلاش،شما را گروهها میستایم❤️

———————————————-

زنده باشید

———————————————-

آفرین بر شما ???

———————————————-

سال چندم تدریستونه؟

———————————————-

اول

———————————————-

ششم هستین؟حق التدریسین؟

———————————————-

نه معلمم

———————————————-

رسمی؟

———————————————-

غیر رسمی

دیدگاهتان را بنویسید