ماست مالی کردن در زمان محمدرضا شاه در جریان ازدواج…

ماست مالی کردن در زمان محمدرضا شاه

در جریان ازدواج محمدرضا شاه با فوزیه مقرر شد که مهمانان مصری و همراهان عروس به وسیله راه آهن وارد تهران شوند.
بر همین اساس و دربار و شهربانی دستور داده شد که
جهت حفظ آبروی کشور دیوار‌های تمامی دهات
طول مسیر مهمانان مصری را سفید کنند.
در لحظات آخر در یکی از دهات گچ به اندازه نرسید.
بخشدار دستور داد با کشک و ماست دیوارهای آن که را سفید کنند.
بر همین اساس مقدار زیادی ماست خریداری شد و دیوارهای آن دهات را ماستمالی کردند در واقع ضرب المثل ماست مالی کردن از همین‌جا رواج پیدا

دیدگاهتان را بنویسید