ششم صفت نیست که

ششم صفت نیست که

———————————————-

اعداد در دو حالت صفت هستند؛
۱-اگر قبل از اسم بیایند مثل صد گیاه
۲-با پسوند -ُم یا -ُمین بیایند
مثل کلاس ششم

———————————————-

عه چه جالب نمیدونستم ممنون ??

———————————————-

سپاسگزارم.
پس ترکیب وصفی درسته؟

———————————————-

صفت شمارش

———————————————-

بله

———————————————-

موفق باشید?

———————————————-

همچنین??

دیدگاهتان را بنویسید