سلام همکاران تعداد محور تقارن 5ضلعی و 8ضلعی چندتاست؟ لطفا…

سلام همکاران
تعداد محور تقارن 5ضلعی و 8ضلعی چندتاست؟
لطفا با شکل واسم مشخص کنید
تشکر

———————————————-

سلام .اگر منتظم باشند به تعداد ضلع ها خط تقارن دارند یعنی 5 ضلعی 5تا و8ضلعی 8 تادارد ???

———————————————-

خب میشه روی یه کاغذ رسم کنید محورها رو؟؟؟

———————————————-

۵ ضلعی و ۸ ضلعی منتظم و کلا چند ضلعیهای منتظم به تعداد اضلاع محور تقارن دارند

———————————————-

سلام .چند ضلعی های منتظم به تعداد اضلاع خود محور تقارن دارند .دقت داشته باشید که 5 ضلعی منتظم نیست چون زاویه هایش با هم برابر نیستند وفقط یک محور تقارن دارد ???

دیدگاهتان را بنویسید