بیدانا لباس آلاجاخسزا گوروم دا

بیدانا لباس آلاجاخسزا گوروم دا

———————————————-

بیولدا گره دیسوز بیردانا لباس آلون دییم تعطیل المسینه
دا دارخدوخ

———————————————-

هارا دارخدخ هله تعطیلاتن اولیدی سابادان قارباشلر

———————————————-

Download

1062046817_71702

دیدگاهتان را بنویسید