?بازی مجدد احمدی نژاد در دقیقه ۹۰ انتخابات! یادتان می‌آید…

?بازی مجدد احمدی نژاد در دقیقه ۹۰ انتخابات!

یادتان می‌آید روزهای منتهی به بهار۹۶ را؟!
زمانی که هرچه جلو میرفتیم هیجان ناشی از انتخابات۹۶ بالاتر میرفت و دولت بواسطه عملکرد ضعیف “اقتصادی” زیرِفشار سنگین افکار عمومی بود ولی ناگهان احمدی نژاد با کنفرانس‌ مطبوعاتی و سفرهای استانی، تا تواست فضا را دوقطبی کرد و روحانی را در پروژه رقیب‌هراسی کمک داد تا بِبَرد.
این روزها درحالی که کمی بیشتر از ۱ماه به انتخابات مجلس باقی مانده، ناگهان کتاب “ناگفته‌های احمدی نژاد از سالهای ۸۴تا۹۲” آماده انتشار شده! طبیعتا این کتاب اگر به ضرر دولت باشد مجوز چاپ‌ نمیگیرد، پس در هر صورت چه نسخه مکتوب و چه نسخه اینترنتی به نفع روحانی تمام میشود.
کتاب احمدی نژاد که کانال تلگرامی او از آن به عنوان بمب خبری یاد کرد (که احتمالا چیزی شبیه به خاطرات سرافراز است) قطعا درپازل دوقطبی شدن فضا و به‌نفع رقیب تمام میشود.
اگر نیت احمدی نژاد بیان واقعیات به قصد اصلاح امور باشد،میتوانست زمان دیگری را برای انتشار از این کتاب انتخاب کند ولی گویا هدفش چیز دیگری‌ست.
ممنون از احمدی نژاد که سعی میکند همیشه نقش یار۱۲ دولت را بازی کند!/ علی قلهکی

دیدگاهتان را بنویسید