?فارسی مهارت های نگارشی #خلاصه_نویسی ❇️در کتاب نگارش ششم…

?فارسی

مهارت های نگارشی

#خلاصه_نویسی

❇️در کتاب نگارش ششم قسمت کارگاه نویسندگی( صفحه ی 78)
خلاصه نویسی را به عنوان یکی از مهارتهای نگارشی معرفی کرده است

مقدمه ی خلاصه نویسی مطالعه است که خود زمینه ی اصلی نوشتن به حساب می آید
مطالعه نخستین گام به سوی نوشتن خوب است و می توان گفت نقش مطالعه در نگارش چون نقش آب در پرورش گیاه است

✴️خلاصه نویسی فقط خاص کتاب نیست می توان خلاصه ی یک فیلم یا موضوع بحثی و خیلی موارد دیگررانیز شامل شود
پس در پایه ی ششم از این مهارت نگارشی برای تقویت نوشتن و درس انشاﺀبه خوبی می توان استفاده کرد

❇️نکاتی که هنگام خلاصه نویسی باید به آنها توجه کنیم :

1⃣مطالعه ی متن یا کتابی که می خواهیم آن را خلاصه کنیم

2⃣در هنگام خلاصه نویسی لازم نیست حتما از سبک نوشتاری نویسنده ی اصلی پیروی کرد یعنی دانش آموزان در پایه ی ششم می توانند به بیانی ساده تر خلاصه ی داستان یا کتابی که مورد نظر است را بنویسند

3⃣توجه به اصل متن و همچنین پیام یا هدف اصلی آن ضروری است یعنی به بهانه ی خلاصه نویسی نباید پیام یا محتوای اصلی فراموش شود
و……… .

✳️درکتاب نگارش ششم نمونه هایی از تمرین خلاصه نویسی هست

1⃣صفحه ی 22کتاب نگارش
“داستان درس را دریک بند خلاصه کنید ونام جدیدی برای آن انتخاب کنید”

2⃣صفحه ی 78کتاب نگارش

حکایت محبت را دریک بند خلاصه کنید
خلاصه ی آخرین داستانی را که خوانده اید ،بنویسید

لینک کانال?

@AdabiyatFarsi_Rostami

دیدگاهتان را بنویسید