‎ برف همان دین من است ❄️ ‎.هر مذهبی، رنگی داشت و هر رنگی…

‎ برف همان دین من است ❄️

‎.هر مذهبی، رنگی داشت و هر رنگی اختلافی آورد

‎من اما سرانجام به آیین برف ایمان آوردم که رنگارنگی را زیر بال خود می گیرد و همگان را سپیدی می بخشد
‎.برف همان دین من است
✍️#عرفان_نظرآهاری
‏❄️@erfannazarahari

دیدگاهتان را بنویسید