وای ۳۶ نفر خیلی خیلی زیادن ولی با حضور اموزگاری توانمند…

وای ۳۶ نفر خیلی خیلی زیادن ولی با حضور اموزگاری توانمند سختیهاش کاسته میشه

———————————————-

امسال کلاس دوممون ۳۹ نفرن به قول همکارمون با ایشون ۴۰ نفر?

———————————————-

زنده باشین?

———————————————-

منم ۳۵ تا دارم

———————————————-

وای دقیقا مثل زمانه خودمون تا ۴۰ تا دانش اموز تو یک کلاس بودیم

دیدگاهتان را بنویسید