ما آدمها معمولا با غمگین بودن و افسرده شدن و غصه خوردن و…

ما آدمها معمولا با غمگین بودن و افسرده شدن و غصه خوردن و در سطح زندگی کردن، خیلی راحت تر هستیم،
تا شاد بودن، آرامش داشتن، مثبت نگاه کردن و عمیق زندگی کردن.

میدونید چرا؟

«اوشو» خیلی زیبا بهش پاسخ داده،
میگه: تموم اون حالت‌های اول به نوعی،
سقوط محسوب میشن و سقوط همیشه آسونه
و نیاز به صرف هیچ انرژی ای نداره…

اما حالتهای بعدی؛
از نوع صعود هستند و صعود همیشه سخت تره و نیاز داره که انرژی زیادی رو براش صرف کنیم .

?

دیدگاهتان را بنویسید