سلام همکاران گرامی حق التدریس ورسمی حقوق شمادوستان…

سلام همکاران گرامی حق التدریس ورسمی حقوق شمادوستان رونریختن??????

———————————————-

سلام نه
این برج فکر کنم دیر میریزن

———————————————-

????

———————————————-

انگار شهرستان ها ریختن همکاران خبر دادن

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید